Loading...
Společnost TEREBO s.r.o. byla založena s cílem nabídnout investorům a projektantům komplexní rozsah průzkumných a projekčních hydrogeologických, inženýrskogeologických a pedologických prací. Jsme členem sdružení iGeo, což nám dává možnost spolupracovat a konzultovat problematiku s odborníky z geotechniky a statiky.

 

Hydrogeologie

realizace vodních zdrojů (projekt, průzkumný vrt, podklady pro legalizaci), vsakovací zkoušky, čerpací zkoušky, stoupací zkoušky

Pedologie

pedologické posudky, výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu, bilance skrývky ornice, vyhodnocení a návrh alternativ

Sanace

odběry vzorků podzemních vod, hodnocení kvality vod, dlouhodobé monitoringy

Inženýrská geologie

průzkum pro zakládání staveb

Geo5

modelování stability svahu, základové patky, piloty grafické výstupy, návrhy řešení

Reference a spokojení klienti

Naši lidé, kterým věříme

 

Mgr. Ondřej Kovanda

hydrogeolog

PC modelování, hydrogeologie

kovanda@terebo.cz

Mgr. Tomáš Proisl

jednatel, geolog

hydrogeologie, inženýrská geologie, vodní zdroje monitoringy

777 67 48 38

proisl@terebo.cz

Mgr. Pavel Tripal

pedolog

pedologie, hydrogeologie

tripal@terebo.cz

O nás

Společnost TEREBO s.r.o. byla založena s cílem nabídnout investorům a projektantům komplexní rozsah průzkumných a projekčních hydrogeologických, inženýrskogeologických a pedologických prací.

01. Široké spektrum prací

Realizujeme průzkumy pro zajištění zdrojů podzemních vod pro hromadné i individuální zásobování, hydrogeologické průzkumy pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí (dle § 5, odstavce 3, Zákona č. 254/2001 Sb.) a odběry a posuzování kvality podzemní vody. Zajišťujeme výstavbu vodních zdrojů a návrhy retenčně vsakovacích systémů. Provádíme průzkumy pro zakládání staveb a široké spektrum pedologických prací s následnými výpočty odvodů ze zemědělského půdního fondu a bilancemi skrývky ornice s vyhodnocením a návrhem alternativ.

02. Nestojíme na místě

Zabýváme se také dynamicky se rozvíjejícímu odvětví počítačového modelování v hydrogeologii a inženýrské geologii. K těmto pracím využíváme specializovaný software pro inženýrskogeologické modelování stability svahu a modelování parametrů základových konstrukcí GEO5

03. Náš cíl

Naší snahou je poskytnout kvalitní služby a to ve sjednaných termínech, vysoké kvalitě, podle platných právních předpisů a dle požadavků investora a příslušných orgánů státní správy.

04. Praxe pro studenty

Vedle komerční činnosti spolupracujeme poskytujeme terénní i projekční praxi pro studenty přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

05. Jsme členem sdružení iGeo

iGeo je sdružením fyzických osob a malých s.r.o. provádějící komplexně pojaté zakázky začínající stavebně-geologickým průzkumem. Na českém trhu působí úspěšně od roku 2006. V kooperaci se členy sdružení nabízíme statické návrhy konstrukcí, projekci plošných a hlubinných základových konstrukcí, opěrných stěn, stability svahu a řešení geotechnické problematiky. Tato kooperace nám umožňuje řešit problematiku rychle a komplexně, a to s účelně vynaloženými prostředky.

Neváhejte se nám ozvat

Rádi posoudíme Váš požadavek a vytvoříme Vám nabídku

 

 

terebo@terebo.cz

+420 777 674 838

TEREBO s.r.o.
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín

IČ: 053 02 692
DIČ: CZ05302692
datová schránka: 7x3gcf

 
 
Terebo s.r.o.